Welkom bij adviespraktijk J. Cooijmans Consulting

Advisering, interim management en boardroom counseling
in de publieke en private sector

Als eindverantwoordelijk bestuurder, toezichthouder, registeraccountant en financieel manager heb ik door de jaren heen veel ervaring opgedaan in het begeleiden van fusies en reorganisaties in het (internationale) bedrijfsleven, de financiële wereld, de gezondheidszorg, het onderwijs en de lokale overheid. Sinds 2012 heb ik mijn eigen adviespraktijk. Ik zet mijn kennis en ervaring graag in om u van dienst te zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het vervullen van een rol als interim op bestuurs- of directieniveau in de
  publiek private sector of het bedrijfsleven en het MKB.

 • het oplossen van strategievraagstukken

 • begeleiding van of bij overnames en fusies

 • het oplossen van financiële- en investeringsvraagstukken

 • het oplossen van corporate governance vraagstukken
  (checks and balances, cultuurvraagstukken codes en reglementen)

 • (proces)begeleiding en coaching bij zelfevaluaties Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht

 • conflictbemiddeling binnen en tussen Raden van Commissarissen, Raden
  van Toezicht, Raden van Bestuur, ondernemingsraden en cliëntenraden


Bekijk voorbeelden van recente opdrachten


Elke opdracht begint met een goed gesprek