Opdrachten J. Cooijmans Consulting


Voorbeelden van enkele recente opdrachten en opdrachtgevers

  • Interim statutair bestuurder welzijn en zorginstelling Vlechter met werkmaatschappijen  MJD, Trias, en Torion.
  • Interim statutair bestuurder zorginstelling Residentie Buitenzorg in Groningen, Almelo, Assen en Drachten.
  • Strategisch adviseur Raad van Toezicht en Bestuurder welzijnsorganisatie Leeuwarden.
  • Programma directeur transitie en reorganisatie welzijnsorganisatie in Groningen.
  • fusie coach Raad van Bestuur Publieke Gezondheidszorg Organisatie.
  • Opdracht voor gemeenten Haren en Groningen. 
  • Bestuurslid en penningmeester Stichting "Nieuwe doen". Fonds voor leefbaarheid, zorg en energietransitie in de Provincie Groningen. In opdracht van college van gedeputeerden Provincie Groningen.     
  • Ad interim lid Raad van Bestuur van een innovatieve thuiszorgorganisatie te Groningen.. 
  • In samenwerking met managementadviesorganisatie Zuiderlicht een groot onderzoek verricht naar de continuïteit en organisatiestructuur van de Gemeentelijke Kredietbank van een gemeenschappelijke regeling van drie grote Drentse gemeenten.
  • Coach en begeleider van Raad van Toezicht  van een onderwijsinstelling.
  • Adviseur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur bij een grote landelijke thuiszorgorganisatie.
  • Docent Governance opleiding voor commissarissen en toezichthouders.
  • Adviseur/ lid transitieteam zorginstelling regio Drenthe
  • Aandachtsgebieden: financiële risico’s en effecten, vastgoedontwikkeling, contacten en onderhandelingen met verzekeraars, gemeenten en ziekenhuizen.
  • Implementatie van zelfsturende teams in enkele verpleeghuizen.
  • Verantwoordelijk voor onderzoek naar het opzetten van een zelfstandige en rendabele onderzoeksunit publieke gezondheid, als mogelijke voorloper van een noordelijk onderzoekscentrum. Van hieruit adviezen gegeven over thema’s als krimp, gezondheid, voeding en leefstijl.
  • Algemeen directeur/gemeentesecretaris ad interim bij een gemeente met een acute crisis. Rust gebracht door interventies in de organisatie; blauwdruk gemaakt voor een gemeentelijke organisatie nieuwe stijl; samenwerking geïntensiveerd met de omliggende gemeenten, vooruit kijkend naar de gemeentelijke herindeling in de provincie.
  • Interim lid Raad van Toezicht van een onderwijsorganisatie in het basisonderwijs als gevolg van stapeling problematiek en crisis.

Naast het doen van opdrachten vervul ik diverse nevenfuncties.


Elke opdracht is maatwerk