Ervaring


Hieronder kunt u lezen welke nevenfuncties ik momenteel vervul. 

  • Voorzitter Raad van Toezicht van Kunstpunt Groningen.

  • Lid Raad van Toezicht Ameryllis Leeuwarden.

  • Voorzitter Raad van Toezicht Mee Noord.

  • Lid Raad van Toezicht Ambion Holding openbaar primair onderwijs in Joure en Heerenveen en voorzitter financial audit commissie

  • Vice voorzitter Raad van Toezicht wooncorporatie Elkien. Voorzitter Auditcommissie en voorzitter renumeratiecommissie

  • Vice voorzitter Raad van Toezicht Winkler Prins Onderwijsgroep Veendam

Meer weten? Bekijk dan de voormalige nevenfuncties en dienstverbanden die ik van 1988 tot 2020 heb vervuld.

 


De oplossing schuilt vaak in het creëeren van verbindingen