Voormalige nevenfuncties

 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Rabobank Stad en Midden Groningen en lid van het financial committee..
 • Bestuurslid en penningmeester Libau. Libau verzorgt de Welstand voor alle gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe. Ook de provinciale Monumentenwacht voor de provincie Groningen maakt hiervan deel uit. (Tot 1 oktober 2018).
 • Op verzoek van de colleges van de gemeenten Haren en Tynaarlo ben ik in 2014 toegetreden tot de Raad van Toezicht (ad interim) van Stichting Baasis, primair openbaar onderwijs in Haren en Tynaarlo (Functie in augustus 2017).
 • Medeoprichter en bestuurslid van stichting Perspectief voor Jongeren; het organiseren van projecten om perspectief te bieden aan kansarme jongeren
  in Groningen en Drenthe.

 • Lid Raad van Toezicht ROC Noorderpoort college te Groningen en voorzitter van het financial audit committee (functie in februari 2015 beëindigd).

 • Voorzitter Raad van Bestuur Arbocuratieve Straat bv.

 • Lid Raad van Toezicht Laboratorium voor Infectieziekten te Groningen.

 • Lid Raad van Advies ‘Dementie in het Digitale Tijdperk in de provincie Groningen’ en lid regiegroep ‘Zorg voor de Toekomst van Oost-Groningen’; vanuit het motto ‘95% van Europa lijkt niet op Amsterdam maar op Oost-Groningen’. Initiator en pleitbezorger van een veelheid aan initiatieven
  om zorg, welzijn, wonen en economie in de regio te innoveren. Voorbeelden hiervan: de Ommelander Ziekenhuis Groep als spil in het experimenteren met zorg op afstand, inzet van robotica, programma’s voor leefstijlinterventies, publicatie rapport ‘instandhouding spoedeisende hulp in krimpende en dunbevolkte gebieden’.

 • Voorzitter Stichting Samenwerking Ziekenhuizen Oost-Groningen.

 • Lid Raad van Toezicht LabNoord (tegenwoordig 'Certe')

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Schouwburg De Klinker in Winschoten.

Vanaf 1988 heb ik diverse dienstverbanden vervuld.