Voormalige dienstverbanden

  • Voorzitter Raad van Bestuur - Ommelander Ziekenhuis Groep (2008 – 2012) Realisatie fusie tussen st. Lucas Ziekenhuis in Winschoten en Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl. Hervorming organisatie. Concept en strategie voorbereid voor ziekenhuiszorg in Oost-Groningen, vanuit drie locaties, daarna realisatie van de nieuwe organisatie OZG. Exclusief samenwerkingsverband opgezet tussen OZG en UMCG. Uitvoering programma om het ziekenhuis aantrekkelijk te maken en te houden voor medisch specialisten. Scenario’s ontwikkeld en uitgewerkt om gevolgen van krimp in de regio op te vangen.
  • Voorzitter Raad van Bestuur - st. Lucas Ziekenhuis (2002 – 2008)
    Zorg gedragen voor een solide financiële positie. Het ziekenhuis verankerd als economische factor van betekenis in de regio. Uitstekende relatie gerealiseerd met medisch specialisten door aan te sluiten op hun ‘taal’ en denken.
  •  Financieel economisch manager st. Lucas Ziekenhuis (1995 – 2002) Betrokken bij opvolgingsproblematiek, fusie en overnames, nieuwbouwtrajecten investerings- en besturingsvraagstukken.
  • Controller - Akzo Nobel Fibers bv (1994 – 1995).
  • Examinator/docent administratieve organisatie - Vrije Universiteit van Amsterdam (1992 – 1995).
  • Financial controller - Akzo Nobel China bv (1990 – 1994).
  • Operational internal auditor - Akzo Nobel nv (1988 – 1990).

Terug naar voormalige nevenfuncties of huidige nevenfuncties (Ervaring)